Roulette Bagerisystem AB • Tel +46(0)120-148 95 • Fax +46(0)120-147 50 E-post info@svroulette.se • Industrigatan 5A, 597 53, Åtvidaberg

Historik

Företaget Roulette härstammar från Blome´& co i Örebro som startade sin verksamhet 1941. Då fanns flera verksamhetsgrenar där den sammanhållande faktorn var drivna valspar. Namnet Roulette är latin och betyder litet hjul. Bagerimaskinsdelen begränsade sig under många år till olika kavlingsmaskiner (drivna valspar) drivningen var från början handkraft. En annan del var manglar av olika slag, bland annat en version som fanns på bensinmackar för att pressa vatten ur säms-skinn. Bolaget utvecklades sedan alltmer som specialister inom kavlad deg. Vilket än i dag är den huvudsakliga verksamhetsområdet. 19xx upphörde Blome´& co genom en konkurs varvid ÅSÖ AB i Åtvidaberg förvärvade konkursboet och flyttade verksamheten, slog ihop det med den redan existerande verksamhetsgrenen ÅSÖ maskin, och knoppade av det som ett fristående bolag Svenska roullette. Kopplingen till Åsö fanns kvar ända fram till 1999 då ÅSÖ  AB fick ny huvudägare. I och med inträdet av Åsö maskin utvecklades sortimentet till att bli alltmer heltäckande inom bageri och konditorisektorn, den största kundgruppen bestod av små och medelstora leveransbagerier. Marknadskrafterna drev dock många av dessa bagerier till ett läge där de upphörde på olika sätt. Dagens Roulette som numera har namnet Roulette bagerisystem, har 3 huvudsakliga produktområden.

  1. 1.Återförsäljare för utvalda tillverkare av utrustning för små och medelstora bagerier och konditorier. Företrädesvis inom produktion.

  2. 2.Industriell utveckling och tillverkning av livsmedelproduktionsutrustning, företrädesvis inom bageri och sötsaksproduktion.

  3. 3.Avancerad konsultation inom livsmedelsteknik kopplat till faktorerna, rationalisering, arbetsmiljö, egen kontroll och produktkvalité.

Verksamhetsområdet är Sverige. Export förekommer, dock i blygsam skala och är idag inget prioriterat område.

PRODUKTERprodukter.htmlshapeimage_6_link_0
PRODUKTBLADprodukter.htmlshapeimage_7_link_0
KONTAKTkontakt.htmlshapeimage_8_link_0
BEGAGNAThttp://roulette-bagerisystem.123minsida.se/327076799shapeimage_10_link_0